Kohei Matsumura

gosh00

gosh00 -photo group show-

2003

Gelatin silver prints

230 × 230 cm, 16pieces

 

© gosh*

gosh00

gosh00

gosh00

gosh* Photos : MATSUMURA Kohei, SAWAI Fumie, ICHIKAWA Yasushi, MAKINO Kazuma, FUSHIMI Dai, KAWAGUCHI Reiko, MOROZUMI Sunao, SOMEDA Lisa

Exhibitions:Gallery Sowaka, Kyoto (2003)

gosh00

© Kohei Matsumura